English
סל הקניות שלי
עוזי-אלי

עוזי אלי

כתובת: 
האגוז 10


שם בעל העסק:
עוזי אלי 


שם העסק:
עוזי אלי 


סיפור: 
הדוכן של עוזי אלי הוא אחד הדוכנים המוכרים בשוק מחנה יהודה. עוזי רוקח ומוכר במקום מיצים שקשה להאמין שתמצאו במקום אחר: מיץ אתרוגים, מיץ קנה סוכר, מיץ חבושים, מיץ עשבים, כולם כוללים מידע על הסגולות הרפואיות של כל מיץ ומיץ


כמה שנים בשוק:
8 שנים